https://hotelkandinsky.com/

https://www.desabulusari.com/slot-bonus/

Datenschutzerklärung - Callets for you
BELCHOC_325

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke

1.1 We zijn verheugd dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 Verantwoordelijke voor gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Maxampere UG (beperkte aansprakelijkheid)
Weberstr. 12
D-30827 Garbsen,
Telefoon: +49 5131 5021064
Fax.: +49 5131 5020382
E-mail: info@happygsm.com

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

1.3 Om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon) te beschermen, gebruikt deze website een SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool in uw browserregel.

2) Gegevensverzameling bij bezoek aan onze website

Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen we alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u op de pagina bent gekomen
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien nodig: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) koekjes

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken, worden verwijderd na het einde van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en zorgen ervoor dat uw browser bij een volgend bezoek kan worden herkend (zogenaamde permanente cookies). Als cookies worden ingesteld, verzamelen en verwerken ze bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens, evenals IP-adreswaarden in individuele mate. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. De duur van de betreffende cookie-opslag vindt u in het overzicht van de cookie-instellingen in uw webbrowser.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelwagentje voor een later bezoek aan de website). Als individuele cookies die door ons worden gebruikt ook persoonsgegevens verwerken, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b) AVG, hetzij voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG in het geval die toestemming is gegeven of in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG om onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het sitebezoek te beschermen.

Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u op de hoogte bent van het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of dat u de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Elke browser verschilt in de manier waarop deze de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze zijn voor de respectievelijke browsers te vinden onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-allow-and-reject
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Houd er rekening mee dat als cookies niet worden geaccepteerd, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

4) Contactpersoon

Bij contact met ons (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail) worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens bij een contactformulier worden verzameld, kunt u zien aan het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek of voor het leggen van contact en de bijbehorende technische administratie. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG. Als uw contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende wettelijke basis voor verwerking artikel 6, lid 1, onder b), AVG. Uw gegevens worden verwijderd zodra uw verzoek is verwerkt. Dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de feiten in kwestie definitief zijn opgehelderd en voor zover er geen wettelijke bewaarplichten bestaan die anders luiden.

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount en voor contractverwerking

In overeenstemming met artikel 6 (1) (b) AVG, worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt als u deze aan ons verstrekt om een contract uit te voeren of een klantaccount te openen. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invoerformulieren. Een verwijdering van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke. Wij bewaren en gebruiken de door u verstrekte gegevens om het contract af te handelen. Nadat het contract is afgesloten of uw klantaccount is verwijderd, worden uw gegevens met betrekking tot de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na het verstrijken van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of voorbehouden een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens van onze kant werd.

6) commentaarfunctie

Als onderdeel van de commentaarfunctie op deze website wordt uw commentaar, informatie over het tijdstip waarop het commentaar is gemaakt en de naam van de door u gekozen commentator opgeslagen en gepubliceerd op deze website. Verder wordt uw IP-adres gelogd en opgeslagen. Het IP-adres wordt opgeslagen om veiligheidsredenen en in het geval dat de betrokkene de rechten van derden schendt of illegale inhoud plaatst door een opmerking in te dienen. We hebben uw e-mailadres nodig om contact met u op te nemen als een derde partij zou klagen dat uw gepubliceerde inhoud illegaal is. De wettelijke basis voor de opslag van uw gegevens is artikel 6 lid 1 onder b en f AVG. We behouden ons het recht voor om opmerkingen te verwijderen als deze door derden als illegaal worden bestempeld.

7) Gebruik van klantgegevens voor direct marketing

7.1 Abonneren op onze e-mailnieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief gebruiken wij de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat we u alleen een e-mailnieuwsbrief sturen als u ons uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u instemt met het ontvangen van nieuwsbrieven. We sturen je dan een bevestigingsmail waarin je wordt gevraagd op een link te klikken om te bevestigen dat je de nieuwsbrief in de toekomst wilt ontvangen.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan wij uw door de Internet Service Provider (ISP) ingevoerde IP-adres op, evenals de datum en tijd van aanmelding om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip in tijd. De door ons verzamelde gegevens bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor reclamedoeleinden door middel van de nieuwsbrief. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde verantwoordelijke. Nadat u zich heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze nieuwsbriefdistributielijst, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of behouden wij ons het recht voor om gegevens te gebruiken die verder gaan dan dit, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze informa- tie informeren.

7.2 Verzenden van de e-mailnieuwsbrief naar bestaande klanten

Als u ons uw e-mailadres heeft verstrekt bij de aankoop van goederen of diensten, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig aanbiedingen voor goederen of diensten uit ons assortiment per e-mail te sturen die vergelijkbaar zijn met die u al heeft gekocht. Volgens artikel 7 lid 3 UWG hoeven wij hiervoor niet afzonderlijk uw toestemming te vragen. In dit opzicht vindt de gegevensverwerking uitsluitend plaats op basis van ons legitieme belang bij gepersonaliseerde directe reclame in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), AVG. Als u in eerste instantie bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, sturen wij u geen e-mail. U hebt te allen tijde het recht om voor de toekomst bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het bovengenoemde reclamedoel door de in het begin genoemde verantwoordelijke op de hoogte te stellen. Hiervoor maakt u alleen transportkosten volgens de basistarieven. Na ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden direct stopgezet.

7.3 Verzending nieuwsbrief via CleverReach

Onze e-mailnieuwsbrief wordt verzonden via de technische dienstverlener CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede (“CleverReach”), aan wie wij de gegevens doorgeven die u heeft opgegeven bij de aanmelding voor de nieuwsbrief. Deze overdracht vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG en dient ons legitieme belang bij het gebruik van een effectief, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. De gegevens die u invoert om u te abonneren op de nieuwsbrief (bijv. e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland of Ierland.

CleverReach gebruikt deze informatie om namens ons de nieuwsbrief te verzenden en statistisch te evalueren. Voor de evaluatie bevatten de per e-mail verzonden nieuwsbrieven zogenaamde webbakens of trackingpixels, die afbeeldingsbestanden van één pixel vertegenwoordigen die op onze website zijn opgeslagen. Op deze manier kan worden bepaald of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links is geklikt. Met behulp van zogenaamde conversietracking kan ook worden geanalyseerd of een vooraf gedefinieerde actie (bijvoorbeeld aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden na het klikken op dergelijke links. Ook wordt technische informatie vastgelegd (bijv. tijdstip van ophalen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). De gegevens worden uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm verzameld en zijn niet gekoppeld aan uw andere persoonlijke gegevens; directe persoonlijke verwijzing is uitgesloten. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.

Als u bezwaar wilt maken tegen de gegevensanalyse voor statistische evaluatiedoeleinden, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief.

Met CleverReach hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst gesloten, waarmee wij CleverReach verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven.

U kunt hier meer lezen over de data-analyse van CleverReach:
https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/
U kunt het privacybeleid van CleverReach hier bekijken:
https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

7.4 Kennisgeving van goederenbeschikbaarheid per e-mail

Als we de mogelijkheid bieden om u per e-mail te informeren over het tijdstip van beschikbaarheid van geselecteerde artikelen die tijdelijk niet beschikbaar zijn in onze online winkel, kunt u zich aanmelden voor onze e-mailmeldingsservice voor productbeschikbaarheid. Als u zich registreert voor onze e-mailmeldingsservice voor productbeschikbaarheid, sturen we u een eenmalig e-mailbericht over de beschikbaarheid van het artikel dat u hebt geselecteerd. De enige verplichte informatie voor het verzenden van deze melding is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en kan worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor het versturen van deze melding maken wij gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat we u alleen een overeenkomstige melding sturen als u ons uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u instemt met het ontvangen van een dergelijk bericht. We sturen u vervolgens een bevestigingsmail waarin u wordt gevraagd op een link te klikken om te bevestigen dat u een dergelijke melding wilt ontvangen.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG. Wanneer u zich registreert voor onze e-mailmeldingsservice voor de beschikbaarheid van goederen, slaan we uw IP-adres op dat is ingevoerd door de internetprovider (ISP), evenals de datum en tijd van registratie om mogelijk misbruik van uw e-mailadres te voorkomen op een latere datum te kunnen begrijpen. De gegevens die door ons worden verzameld wanneer u zich registreert voor onze e-mailmeldingsservice voor de beschikbaarheid van goederen, worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over de beschikbaarheid van een specifiek artikel in onze online shop. U kunt zich op elk moment afmelden voor de e-mailmeldingsservice voor de beschikbaarheid van goederen door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde verantwoordelijke. Nadat u zich heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze mailinglijst die voor dit doel is ingesteld, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of we behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat is toegestaan door wet en waarover wij u in deze verklaring informeren.

8) Gegevensverwerking voor orderverwerking

8.1 Voor het verwerken van uw bestelling werken wij samen met onderstaande dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van het contract doorgegeven aan het transportbedrijf dat met de levering is belast, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Als onderdeel van het betalingsproces geven wij uw betalingsgegevens door aan de opdrachtgevende kredietinstelling, voor zover dit noodzakelijk is voor het betalingsproces. Indien gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, zullen wij u hier hieronder expliciet over informeren. De wettelijke basis voor de overdracht van gegevens is artikel 6, lid 1, onder b), AVG.

8.2 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betaaldiensten)

Paydirect
Als u de betaalmethode paydirekt kiest, wordt de betaling uitgevoerd via de betalingsdienstaanbieder paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main. Uw betalingsgegevens (bijv. betalingsbedrag, informatie over de begunstigde) en uw bevestiging dat de betalingsgegevens correct zijn, worden verzameld, verwerkt en naar uw bank gestuurd. Deze verwerking vindt slechts plaats voor zover dit werkelijk nodig is voor de uitvoering van de betaling. paydirekt GmbH authenticeert vervolgens de betaling met behulp van de authenticatieprocedure die voor u is opgeslagen bij uw bank. Meer informatie over de overdracht en verwerking van uw gegevens vindt u in de privacyverklaring van paydirekt, die u via de volgende link kunt bekijken: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.
-Paypal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) Sarl et Cie, SCA, 22- 24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal"), ga verder. De overdracht vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter b AVG en alleen voor zover dit nodig is voor de betalingsverwerking.
PayPal behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietbureaus in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG op basis van het legitieme belang van PayPal bij het bepalen van uw solvabiliteit. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole in relatie tot de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling om te beslissen of de betreffende betalingsmethode wordt verstrekt. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden worden opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkend wiskundig-statistisch proces. Bij de berekening van de scorewaarden worden onder meer, maar niet uitsluitend, adresgegevens meegenomen. Meer informatie over gegevensbescherming, inclusief informatie over de gebruikte kredietbureaus, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is voor de contractuele betalingsverwerking.
- Unzer
Bij betaling met creditcard via Unzer wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Unzer GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg (hierna "Unzer"), aan wie wij de gegevens die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt uitsluitend voor betalingsdoeleinden doorgeven verwerking in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lit.b AVG. De gegevens worden alleen doorgegeven voor zover dit werkelijk nodig is voor de betalingsverwerking. Unzer geeft uw gegevens door aan HUELLEMANN & STRAUSS ONLINESERVICES SA, 1, Place du Marché, 6755 Grevenmacher, Luxemburg om de betaling uit te voeren - voor zover dit daarvoor nodig is - in overeenstemming met artikel 6 (1) (b) AVG.
Als u kiest voor de betaalmethode "Koop op rekening via Unzer" of "Automatische incasso via Unzer", wordt u gevraagd om uw persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer) tijdens het bestelproces. Om ons legitieme belang bij het bepalen van de solvabiliteit van onze klanten te waarborgen, geven we deze gegevens door aan Unzer GmbH, Vangerowstr. 18, 69115 Heidelberg (hierna "Unzer"). Op basis van de door u verstrekte persoonsgegevens en overige gegevens (zoals winkelwagen, factuurbedrag, bestelgeschiedenis, betalingshistorie) controleert Unzer of de door u gekozen betalingsmogelijkheid kan worden verleend met betrekking tot betalings- en/of debiteurenrisico's . Overeenkomstig artikel 6 lid 1 letter f AVG kunnen identiteits- of kredietwaardigheidsinformatie van de volgende kredietinstellingen ook worden opgenomen in de beslissing over het aangaan of uitvoeren van een contractuele relatie:
– SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden
– CRIF Bürgel GmbH, Friesenweg 4, huis 12, 22763 Hamburg
– Arvato Infoscore GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden
– Deltavista GmbH, Kaiserstrae 217, 76133 Karlsruhe
– UNIVERSUM Business GmbH, Hugo-Junkers-Strasse 3, 60386 Frankfurt am Main
– Bisnode International Group, Robert-Bosch-Strasse 11, 64293 Darmstadt
– Regis24 GmbH, Wallstrae 58, 10179 Berlijn
– Creditreform AG, Hellersbergstrae 12, 41460 Neuss
Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden worden opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkend wiskundig-statistisch proces. Bij de berekening van de scorewaarden worden onder meer, maar niet uitsluitend, adresgegevens meegenomen.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking of naar Unzer. Unzer kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is voor de contractuele betalingsverwerking.

8.3 Kredietcontroles uitvoeren

– Tesch mediafinanz GmbH
Als we een vooruitbetaling doen (bijv. levering op rekening), behouden we ons het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren op basis van wiskundig-statistische procedures om ons legitieme belang bij het bepalen van de solvabiliteit van onze klanten te beschermen. We geven de persoonsgegevens die nodig zijn voor een kredietcontrole door aan de volgende dienstverleners in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), AVG:
Tesch mediafinanz GmbH
Witte breedte 5
49084 Osnabrück
Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden worden opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkend wiskundig-statistisch proces. Bij de berekening van de scorewaarden worden onder meer, maar niet uitsluitend, adresgegevens meegenomen. We gebruiken het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische kans op wanbetaling om te beslissen over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van een contractuele relatie.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking of naar de bovengenoemde kredietinstelling. We kunnen echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is voor de contractuele betalingsverwerking.

9) Gebruik van sociale media: sociale plug-ins

AddThis bookmarking-plug-ins met Shariff-oplossing

Onze website maakt gebruik van zogenaamde sociale plug-ins ("plug-ins") van de AddThis-bladwijzerservice, die wordt aangeboden door AddThis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, VS ("AddThis") als onderdeel van Oracle Corporatie wordt geëxploiteerd.

Om de bescherming van uw gegevens bij uw bezoek aan onze website te vergroten, zijn deze knoppen niet volledig als plug-ins geïntegreerd, maar alleen via een HTML-link in de pagina geïntegreerd. Dit type integratie zorgt ervoor dat wanneer u een pagina op onze website bezoekt die dergelijke knoppen bevat, er geen verbinding met de AddThis-servers tot stand wordt gebracht. Als u op de knop klikt, wordt een nieuw browservenster geopend en roept u de AddThis-pagina op, waarop u (indien nodig na het invoeren van uw inloggegevens) kunt communiceren met de daar aanwezige plug-ins.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de geactiveerde plug-in te deactiveren door er nogmaals op te klikken. De intrekking heeft echter geen effect op de gegevens die al zijn overgedragen aan AddThis.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door AddThis, evenals uw rechten op dit gebied en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in de AddThis-gegevensbeschermingsinformatie: https://www. addthis.com/privacy/privacy-policy

10) Gebruik van sociale media: video's

Gebruik van YouTube-video's

Deze website maakt gebruik van de YouTube-inbeddingsfunctie voor het weergeven en afspelen van video's van de aanbieder "Youtube", die eigendom is van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").

Hier wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt, die volgens de provider alleen de opslag van gebruikersinformatie initieert wanneer de video('s) wordt/worden afgespeeld. Als het afspelen van embedded YouTube-video's wordt gestart, gebruikt de provider "Youtube" cookies om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens informatie van "Youtube" worden deze onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Als u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel op YouTube, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens (ook voor niet-ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen en evalueert ze. Een dergelijke evaluatie wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van de legitieme belangen van Google bij de weergave van gepersonaliseerde advertenties, marktonderzoek en/of op behoeften gebaseerde vormgeving van haar website. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij je contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. Bij het gebruik van YouTube kunnen ook persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC worden verzonden. komen in de VS.
Ongeacht of de ingebedde video's worden afgespeeld, wordt bij elke toegang tot deze website een verbinding met het Google-netwerk tot stand gebracht, wat zonder onze invloed verdere gegevensverwerking kan activeren.

Meer informatie over gegevensbescherming bij "YouTube" vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Voor zover dit wettelijk vereist is, hebben we uw toestemming verkregen in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG om uw gegevens te verwerken zoals hierboven beschreven. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, deactiveert u deze service in de "Cookie Consent Tool" op de website.

11) Onlinemarketing

11.1 Gebruik van Google Ads-conversies bijhouden

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en, als onderdeel van Google Ads, conversietracking door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). We gebruiken Google Ads om onze aantrekkelijke aanbiedingen onder de aandacht te brengen met behulp van advertentiemateriaal (zogenaamde Google Adwords) op externe websites. Met betrekking tot de gegevens van de advertentiecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke advertentiemaatregelen zijn. Wij streven ernaar om u advertenties te tonen die voor u interessant zijn, onze website interessanter voor u te maken en een eerlijke berekening van de gemaakte advertentiekosten te realiseren.

De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een door Google geplaatste advertentieadvertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen meestal hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Dit betekent dat cookies niet kunnen worden gevolgd via de websites van Google Ads-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor Google Ads-klanten die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Klanten komen erachter hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u dit gebruik blokkeren door de Google Conversion Tracking-cookie in uw internetbrowser onder het trefwoord "Gebruikersinstellingen" uit te schakelen. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. We gebruiken Google Ads op basis van ons legitieme belang bij gerichte advertenties in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG. Als onderdeel van het gebruik van Google Ads kunnen ook persoonlijke gegevens worden verzonden naar de servers van Google LLC. komen in de VS.

Meer informatie over de gegevensbeschermingsregels van Google vindt u op het volgende internetadres: https://www.google.de/policies/privacy/

U kunt permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads-conversietracking door de Google-browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts in beperkte mate beschikbaar zijn als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

Voor zover dit wettelijk vereist is, hebben we uw toestemming verkregen in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG om uw gegevens te verwerken zoals hierboven beschreven. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, deactiveert u deze service in de "Cookie-Consent-Tool" op de website of volgt u de hierboven beschreven optie om bezwaar te maken.

11.2 Gebruik van partnerprogramma's

– AWIN Performance Advertising Network
We nemen deel aan het prestatieadvertentienetwerk van AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn (hierna "AWIN"). Als onderdeel van haar trackingdiensten slaat AWIN cookies op de eindapparaten van gebruikers die de websites van haar klanten of andere online aanbiedingen bezoeken of gebruiken (bijv. registreren voor een nieuwsbrief of een online bestelling plaatsen) om transacties te documenteren (bijv. van "verkoopleads" ). Deze cookies dienen uitsluitend om het succes van een advertentiemedium en de bijbehorende facturering binnen zijn netwerk correct toe te wijzen.
Alleen de informatie over wanneer een bepaald advertentiemedium door een apparaat is aangeklikt, wordt in een cookie geplaatst. In de AWIN-trackingcookies wordt een individuele cijferreeks opgeslagen, die niet aan de individuele gebruiker kan worden toegewezen, waarmee het partnerprogramma van een adverteerder, de uitgever en het tijdstip van de actie van de gebruiker (klik of bekijk) worden gedocumenteerd. AWIN verzamelt ook informatie over het eindapparaat van waaruit een transactie wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld het besturingssysteem en de oproepende browser. Als de informatie ook persoonsgegevens bevat, is de beschreven verwerking gebaseerd op ons legitieme financiële belang bij het verwerken van commissiebetalingen bij AWIN in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG.
Als u niet wilt dat cookies in uw browser worden opgeslagen, kunt u dit doen door de juiste browserinstellingen te maken. U kunt het opslaan van cookies in uw browser onder Extra's/Internetopties deactiveren, beperken tot bepaalde websites of uw browser zo instellen dat deze u op de hoogte stelt zodra er een cookie wordt verzonden. Houd er echter rekening mee dat u in dit geval rekening moet houden met een beperkte presentatie van de online aanbiedingen en beperkte gebruikersbegeleiding. U kunt cookies ook op elk moment verwijderen. In dat geval wordt de daarin opgeslagen informatie van uw eindapparaat verwijderd.
Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door AWIN, zie het privacybeleid van het bedrijf: https://www.awin.com/de/srecht
Voor zover dit wettelijk vereist is, hebben we uw toestemming verkregen in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG om uw gegevens te verwerken zoals hierboven beschreven. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar te maken.

12) Webanalysediensten

Google (Universele) Analytics
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", dit zijn tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van het afgekorte IP-adres) wordt normaal gesproken naar een server van Google verzonden en daar opgeslagen en kan ook naar de servers van Google LLC worden verzonden. komen in de VS.
Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google (Universal) Analytics met de extensie "_anonymizeIp()", die ervoor zorgt dat het IP-adres wordt geanonimiseerd door het in te korten en directe persoonlijke verwijzing uitsluit. Als gevolg van de verlenging wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google LLC in de VS gestuurd en daar ingekort. Namens ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google (Universal) Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, met name het instellen van Google Analytics-cookies voor het lezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG. Zonder deze toestemming wordt er tijdens uw bezoek aan de site geen gebruik gemaakt van Google Analytics.
U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, dient u deze service te deactiveren in de "Cookie Consent Tool" op de website. Voor het gebruik van Google Analytics hebben wij met Google een orderverwerkingsovereenkomst gesloten, die Google verplicht de gegevens van onze sitebezoekers te beschermen en niet aan derden door te geven.
Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS vertrouwt Google op de zogenaamde standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om de naleving van het Europese gegevensbeschermingsniveau in de VS te waarborgen.
Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

13) Retargeting/Remarketing/Referral Advertising

Google Ads-remarketing
Onze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing, waarmee wij adverteren voor deze website in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Voor dit doel plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat, die automatisch op interesses gebaseerde advertenties mogelijk maakt met behulp van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt. De verwerking vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang bij een optimale marketing van onze website in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), AVG.
Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming heeft gegeven om uw internet- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account te koppelen en informatie uit uw Google-account te gebruiken om advertenties die u op internet bekijkt, te personaliseren. Als u in dit geval bij Google bent ingelogd terwijl u onze website bezoekt, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten voor apparaatoverschrijdende remarketing op te stellen en te definiëren. Hiervoor zal Google uw persoonsgegevens tijdelijk koppelen aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen. Als onderdeel van het gebruik van Google Ads Remarketing kunnen ook persoonlijke gegevens worden verzonden naar de servers van Google LLC. komen in de VS.
U kunt permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads Remarketing door de onder de volgende link beschikbare Google-browserplug-in te downloaden en te installeren:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Meer informatie en de gegevensbeschermingsvoorschriften met betrekking tot reclame en Google vindt u hier:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
Voor zover dit wettelijk vereist is, hebben we uw toestemming verkregen in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG om uw gegevens te verwerken zoals hierboven beschreven. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, deactiveert u deze service in de "Cookie-Consent-Tool" op de website of volgt u de hierboven beschreven optie om bezwaar te maken.

14) Gereedschap en diversen

14.1 ACRIS E-Commerce GmbH (“EU Cookiebeleid Pro”)
Deze website gebruikt de cookietoestemmingstool "EU Cookie Directive Pro" van ACRIS E-Commerce GmbH, Am Pfenningberg 60, 4040 Linz, Oostenrijk ("ACRIS") om effectieve gebruikerstoestemming te verkrijgen voor cookies waarvoor toestemming vereist is en op cookies gebaseerde applicaties.
Door een bijbehorende JavaScript-code te integreren, wordt aan gebruikers een banner getoond wanneer de pagina wordt geopend, waarin toestemming kan worden gegeven voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen door het vakje aan te vinken. De tool blokkeert de instelling van alle cookies waarvoor toestemming is vereist totdat de betreffende gebruiker toestemming geeft door het vakje aan te vinken. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het betreffende eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst als daarvoor toestemming is gegeven.
Om ervoor te zorgen dat de tool voor cookie-inhoud duidelijk paginaweergaven kan toewijzen aan individuele gebruikers en de door de gebruiker gemaakte toestemmingsinstellingen voor de duur van de sessie individueel kan registreren, loggen en opslaan, wordt bepaalde gebruikersinformatie (inclusief het IP-adres) door de cookie opgeslagen inhoudstool wanneer onze website wordt bezocht, verzameld, verzonden naar ACRIS-servers en daar opgeslagen.
Deze gegevensverwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij een wettelijk conform, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en dus in een wettelijk conforme vormgeving van onze website.
Een andere rechtsgrondslag voor de beschreven gegevensverwerking is artikel 6 (1) (c) AVG. Als verantwoordelijke zijn wij onderworpen aan de wettelijke verplichting om het gebruik van technisch onnodige cookies afhankelijk te maken van de betreffende toestemming van de gebruiker.
Meer informatie over het gebruik van gegevens door ACRIS E-Commerce GmbH vindt u op https://www.acris-ecommerce.at/datenschutz/

14.2 Sollicitaties voor vacatures per e-mail

Op onze website adverteren wij momenteel vacatures in een aparte rubriek, waarvoor geïnteresseerden per e-mail kunnen solliciteren op het opgegeven contactadres.

Opname in het sollicitatieproces vereist dat sollicitanten ons alle persoonsgegevens die nodig zijn voor een gefundeerde en geïnformeerde beoordeling en selectie samen met de sollicitatie per e-mail verstrekken.
De vereiste informatie omvat algemene persoonlijke informatie (naam, adres, een telefonische of elektronische contactoptie) evenals prestatiespecifieke bewijzen van de kwalificaties die vereist zijn voor een functie. Het kan ook nodig zijn om gezondheidsgerelateerde informatie te verstrekken, waarmee rekening moet worden gehouden in het belang van de sociale bescherming van de persoon van de aanvrager op het gebied van arbeids- en sociaal recht.

Welke onderdelen een sollicitatie in individuele gevallen moet bevatten om in aanmerking te komen en in welke vorm deze onderdelen per e-mail moeten worden verzonden, vindt u in de betreffende vacature.

Na ontvangst van de via het opgegeven e-mailadres verzonden sollicitatie, worden de gegevens van de sollicitant door ons opgeslagen en uitsluitend voor de verwerking van de sollicitatie geëvalueerd. Voor vragen die in de loop van de verwerking rijzen, gebruiken we, naar eigen goeddunken, ofwel het e-mailadres dat door de sollicitant bij zijn sollicitatie is opgegeven, ofwel een opgegeven telefoonnummer.

De rechtsgrond voor deze verwerking, inclusief het contact met ons opnemen voor vragen, is artikel 6 lid 1 letter b AVG (voor verwerking in Duitsland in combinatie met 26 lid 1 BDSG), in de zin waarvan het doorlopen van het sollicitatieproces wordt beschouwd als het aangaan van een arbeidsovereenkomst.

Voor zover in het kader van de sollicitatieprocedure bijzondere categorieën persoonsgegevens in de zin van artikel 9 lid 1 AVG (bijv. gezondheidsgegevens zoals informatie over de status van ernstig gehandicapte) van sollicitanten worden gevraagd, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met artikel 9 lid 2 verlicht. AVG zodat we onze rechten op grond van het arbeidsrecht en het socialezekerheids- en socialebeschermingsrecht kunnen uitoefenen en onze verplichtingen in dit verband kunnen nakomen.

Cumulatief of alternatief kan de verwerking van de bijzondere gegevenscategorieën ook gebaseerd zijn op artikel 9, lid 1, lit. gezondheids- of sociale zorgbehandeling of voor het beheer van gezondheids- of sociale zorgstelsels en -diensten.

Als de sollicitant tijdens de hierboven beschreven evaluatie niet wordt geselecteerd of als een sollicitant zijn sollicitatie voortijdig intrekt, worden zijn per e-mail verzonden gegevens en alle elektronische correspondentie, inclusief de originele sollicitatie-e-mail, uiterlijk na 6 maanden verwijderd. na melding. Deze termijn is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om eventuele vervolgvragen over de aanvraag te kunnen beantwoorden en, indien nodig, te kunnen voldoen aan onze bewijsplicht uit de Regeling gelijke behandeling van aanvragers.

Bij een succesvolle sollicitatie worden de verstrekte gegevens op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG (voor verwerking in Duitsland in combinatie met Section 26 lid 1 BDSG) voor de uitvoering van de arbeidsverhouding verwerkt.

15) Rechten van de betrokkene

15.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u uitgebreide rechten van betrokkenen (recht op informatie en tussenkomst) jegens de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover wij u hieronder zullen informeren:

 • Recht op informatie in overeenstemming met artikel 15 AVG: u heeft in het bijzonder recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van verwerkte persoonlijke gegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn verstrekt of zal worden bekendgemaakt, de geplande Bewaartermijn of de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn, het bestaan van een recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, bezwaar tegen verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens als ze waren niet door ons bij u verzameld, Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en beoogde effecten van een dergelijke verwerking op u, evenals uw recht om geïnformeerd te worden dat garanties op grond van Artikel 46 AVG bij het doorgeven van uw gegevens aan D derde landen bestaan;
 • Recht op rectificatie volgens artikel 16 AVG: u heeft het recht op onmiddellijke rectificatie van onjuiste gegevens over u en/of aanvulling van uw onvolledige gegevens die bij ons zijn opgeslagen;
 • Recht op verwijdering volgens artikel 17 AVG: u hebt het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen als aan de vereisten van artikel 17, lid 1 AVG is voldaan. Dit recht is echter niet met name van toepassing als de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 • Recht op beperking van de verwerking in overeenstemming met artikel 18 AVG: u hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen zolang de juistheid van uw gegevens, die u betwist, wordt gecontroleerd, als u weigert uw gegevens wegens ontoelaatbare gegevensverwerking en in plaats daarvan beperking van de verwerking van uw gegevens verzoeken als u uw gegevens nodig heeft om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen nadat we deze gegevens niet meer nodig hebben nadat het doel is bereikt of als u bezwaar hebt gemaakt voor redenen van uw specifieke situatie, zolang het nog niet duidelijk is of onze legitieme redenen prevaleren;
 • Recht op informatie volgens artikel 19 DSGVO: Als u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking tegen de verantwoordelijke heeft doen gelden, is hij verplicht om alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn bekendgemaakt, van deze correctie op de hoogte te stellen of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost. U heeft het recht om over deze ontvangers geïnformeerd te worden.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met artikel 20 AVG: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke te vragen, voor zover dit is technisch haalbaar;
 • Recht om verleende toestemming in te trekken in overeenstemming met artikel 7 lid 3 AVG: u hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde met effect voor de toekomst in te trekken. In geval van intrekking zullen wij de betreffende gegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een wettelijke basis voor verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking;
 • Recht om een klacht in te dienen op grond van artikel 77 AVG: Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG, heeft u - onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep - het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk.

15.2 RECHT VAN BEZWAAR

INDIEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN OP BASIS VAN EEN BELANGENBALANS IN ONZE VORIGE RECHTMATIGE BELANG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BEPAALDE SITUATIE, MET INGANG VAN DE TOEKOMST.
INDIEN U UW RECHT VAN BEZWAAR UITOEFENT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS STOPPEN. VERDERE VERWERKING BLIJFT ECHTER VOORBEHOUDEN ALS WE UITGEBREIDE REDENEN KUNNEN AANWIJZEN VOOR DE VERWERKING DIE UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN OVERSCHRIJDEN, OF ALS DE VERWERKING IS VOOR DE CERTIFICERING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN WETGEVING.

INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME. U KUNT BEZWAAR MAKEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS U UW RECHT VAN BEZWAAR UITOEFENT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECTE MARKETINGDOELEINDEN STOPPEN.

16) Duur van de opslag van persoonlijke gegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens is gebaseerd op de respectieve rechtsgrond, het verwerkingsdoel en - indien relevant - ook op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijnen (bijv. commerciële en fiscale bewaartermijnen).

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van een uitdrukkelijke toestemming conform artikel 6 lid 1 letter a AVG worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Indien er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of soortgelijke verplichtingen op grond van artikel 6 lid 1 sub b AVG, worden deze gegevens na het verstrijken van de bewaartermijn routinematig verwijderd, mits niet langer nodig zijn om een contract uit te voeren of te starten en/of we hebben geen legitiem belang bij verdere opslag.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 (1) (f) AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn of haar recht van bezwaar uitoefent in overeenstemming met artikel 21 (1) AVG, tenzij we dwingende redenen hebben van bescherming voor verwerkingen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op directe reclame op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar uitoefent op grond van artikel 21 lid 2 AVG.

Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.